Konum olarak Dikili’nin güney batısında dar sokakları ve taş evleri ile eski bir Rum köyü olan Bademli de bulunan Bu koyların tarihi antik zamanlara kadar uzanmaktadır.

Günümüzdeki adı Garip Adaları olan Arginusai adaları,Bademli açıklarında yer alıyor. Antikçağ kaynaklarında üç Arginusai adasından bahsedilen üçüncü adanın tam olarak nerede olduğu belirsizliğini koruyordu ancak; Yaklaşık MÖ 63 ile MS 23 yıllarında yaşamış olan Coğrafyacı Strabon burada üç tane adanın varlığından söz eder.

Strabon’un verdiği bilgilerden yola çıkarak bu adalardan ikisinin Garip Adası ve Kalem Adası oldukları anlaşılıyordu, ancak üçüncü adanın yeri bir türlü tespit edilememişti.

Araştırmacılar , bir yarımada olan Killik Koyu kara parçasının bir zamanlar ada olduğunu ortaya çıkarmak için sondaj çalışmaları yaptı ve jeolojik kanıtları kullandı. Ortaçağ sona ermeden, 14.-15’inci yüzyıldan önceki bir dönemde ada ve kıyı arasında bir kara köprüsü oluştuğu tahmin ediliyor. Piri Reis’in 16. yüzyılda tamamladığı Kitab-ı Bahriye de adayı bir yarımada olarak gösteriyor. Adanın karaya, depremlerin ya da karadaki tarım alanlarından gelmiş alüvyonun ada ile anakara arasındaki dar bir doğal kanalı doldurması sonucu bağlanmış olması muhtemel. Arkeologlar aynı zamanda Hellenistik dönemden (İÖ 323-İÖ 31) eski bir limanın su altında kalmış kalıntılarını da buldu. Civardaki bu liman, yarımadanın bir zamanlar bir ada olduğuna dair başka bir gösterge sunuyor.

Arkeologlar Atina ve Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı sırasında önemli bir muharebenin yaşandığı Kanai kentinin burada olduğunu söylüyorlar.

Antik Yunan tarihçisi Ksenophon’un da sözünü ettiği ada (Killik Koyu), İÖ 406 yılındaki Arginusai Savaşı’nın yapıldığı yere yakınlığıyla biliniyor. Peloponnesos Savaşı’nın sonlarına denk gelen bu savaşta Atinalılar Spartalıları yenmişti. Tarihi Arginusai Savaşı Atinalılar için buruk bir zaferdi. Spartalıları yenmiş olsalar bile, savaşın hemen ardından patlak veren büyük bir fırtınadan gemileri zarar gören Atinalıları kurtarmak mümkün olmamıştı. Atinalı generaller, kazandıkları zaferden sonra evlerine döndüklerinde, vatandaşlar, askerleri kurtaramadıkları gerekçesiyle generallerin idam cezasına çarptırılmaları yönünde oy kullanmıştı.

Araştırmalarda ulaşılan son bilgilere göre Kane antik kentindeki limanların niteliği ortaya çıkarılmış ve bundan yola çıkarak kentin bölge için bir ticari öneminin yanı sıra, kuzeyde Midilli (Lesbos) ve Edremit (Adramytteion), güneyde ise Pergamon antik kentinin ana limanı olan Elaia (Zeytindağ) arasındaki rotalar gibi önemli güzergâhlar üzerinde bir ara durak görevi gördüğü anlaşılmıştır. Diğer araştırmalar ise deniz kıyılarındaki termal hamamları ve antik Pitane kentinin yer aldığı Çandarlı yarımadasındaki çömlekçi fırınlarını kapsamaktadır.